DRUGI DOM

DD

Oferta

Instalacje Elektryczne
Zaprojektujemy, wycenimy, wykonamy, pomierzymy.

Instalacje Elektryczne.

Wykonujemy kompleksowe instalacje elektryczne w domach, mieszkaniach,
sklepach i obiektach przemysłowych.

Zakres oferowanych przez nas prac obejmuje:

 • Montaż nowych instalacji elektrycznych
 • Modernizację istniejących instalacji elektrycznych
 • Wymiana instalacji elektrycznych
 • Lokalizacja i wymiana uszkodzonych odcinków instalacji
 • Przeglądy i naprawy instalacji
 • Wymiana starych bezpieczników topikowych na nowoczesne wyłączniki.
 • Wymiana starych skrzynek rozdzielczych na nowoczesne
 • Montaż oświetlenia LED
 • Montaż oświetlenia halogenowego
 • Montaż oświetlenia elewacji
 • Montaż czujników zmierzchowych oraz ruchu
 • Automatyka instalacji wyłączniki czasowe zdalne


Formularz kontaktowy