DRUGI DOM

DD

Oferta

Instalacje Elektryczne
Zaprojektujemy, wycenimy, wykonamy, pomierzymy.

Pomiary Instalacji Elektrycznych.

Wykonujemy kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych.

Zakres oferowanych przez nas pomiarów obejmuje:

  • Rezystancja izolacji
  • Impedancji pętli zwarcia i spodziewanego prądu zwarcia
  • Rezystancja uziemienia
  • Skuteczności zerowania
  • Ciągłości połączeń ochronnych
  • Rezystancji połączeń wyrównawczych
  • Skuteczność zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego
  • Wykonanie dokumentacji z pomiarów
  • Natężenia oświetlenia


Formularz kontaktowy